Začarani krug: stres-psorijaza-stres

Sve više stručnjaka i istraživača psorijaze smatraju da uz druge čimbenike, stres ima važnu ulogu u pojavi, razvoju i liječenju ove bolesti. Povezanost stresa s kožnim bolestima govori da se stres manifestira na tijelo te da je gotovo nemoguće promatrati stres kao zasebni fenomen, već da ga se treba staviti u kontekst pojedinca.
Osim što stres djeluje na pojavu, razvoj i liječenje psorijaze, može se uočiti da psorijaza, također, djeluje i na pojavu stresa. Radi se o uzročno-posljedičnim reakcijama koje se kod svakog pojedinca manifestiraju na drugačiji način. Naime, psorijaza kao i druge kožne bolesti mogu narušiti samopouzdanje, dovesti do osjećaja manje vrijednosti, razviti lošu sliku o sebi, narušiti socijalne kontakte, izazvati depresiju i tjeskobu te na taj način kod pojedinca dovesti do stresa. Suvremeni čovjek veliku pažnju pridaje fizičkom izgledu, a psorijaza može uvelike negativno djelovati na fizički izgled. Stoga se često kod oboljelih od psorijaze javlja stres kao reakcija na bolest.
fb