Kod bolesnika sa psorijazom nužna je procjena težine bolesti

PASI /Psoriasis Area and Severity Index/ je najčešće korištena skala za evaluaciju zahvaćenosti kože i težine kliničke slike u bolesnika sa psorijazom. 

U ovoj metodi za procjenu stanja bolesti vrednuju se površina zahvaćene kože psorijatičnim lezijama (Area) i stupanj težine psorijatičnih lezija (Severity); unutar njega određuje se stupanj crvenila (Erythema), debljine psorijatičnog plaka- (Induration) te ljuskanja (Scaling). Ove vrijednosti određuju se posebno za određene dijelove kože tijela: glavu, trup, ruke i noge te se na kraju zbrajaju. Minimalna vrijednost PASI-a je 0 – označava stanje bez bolesti, a maksimalna 72; već PASI vrijednost iznad 10 obilježava tešku psorijazu. 

fb